we love to build software

Privacybeleid

Privacyverklaring

Proovit Business Software

Proovit Business Software, gevestigd te Vlissingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Proovit Business Software Hij/zij is te bereiken via info@proovit.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Proovit Business Software verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (intern) en/of onze klanten (extern) verwerken:

Voor onze communicatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (Voor aanhef)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(en)
 • Bankrekeningnummer(s) (Verplicht)

Bij contact verzoek via website(s):

 • IP-adres Bij bezoek website of online producten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De klanten van Proovit Business Software kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken met onze producten en/of (online)diensten.

 • Geboortedatum (optioneel)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens (optioneel)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (online diensten)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type (online diensten)
 • gezondheid (Door onze klanten via online diensten)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Proovit Business Software verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Interne verwerking:

 • Gegevens voor klant contact en facturatie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Proovit Business Software verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Externe verwerking:

 • Gegevens door de klant via (online)software. In het bijzonder dossiervorming software waarin veel persoonlijke gegevens en informatie is opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Proovit Business Software neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Proovit Business Software) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Interne verwerking:

 • Gegevens voor klanten continue
 • Gegevens oud klanten maximaal 5 jaar

Externe verwerking:

 • Gegevens worden beheerd door de klant via (online)software.

Delen van persoonsgegevens met derden

Proovit Business Software verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Proovit Business Software gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en online diensten en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Proovit Business Software en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@proovit.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Proovit Business Software wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Proovit Business Software neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@proovit.com. Proovit Business Software heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware
  Zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS / SSL
  Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC
  Dit zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC
  Dit is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Data in Nederland
  Onze servers en hun gegevens staan op Nederlandse servers van TransIP.
 • Sterke partners
  TransIP beveiliging is zeer geavanceerd. Zij hebben veel ervaring met beveiligen van websites en hun netwerk is sterk.
 • Blokkeren buitenland
  Onze online diensten zijn niet beschikbaar in het buitenland.
 • Inlog technieken
  Onze online diensten worden beveiligd via een inlog systeem. Een twee-trap inlog is in te stellen.

Onze website(s) en/of dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@proovit.com, dan verwijderen wij deze informatie.